Taşıyıcı sistemin toplam deprem güvenliği kolonların mantolanması ile oluşturulabildiği gibi güçlendirme perdelerinin öngörülmesi ile de sağlanabilir. Binalarda gerek depremden oluşan kesme kuvvetinin karşılanması ve gerekse yanal yer değiştirme kriterinin sağlanması, yani rijitlik temini, bakımından yapının her iki doğrultusunda yeteri kadar betonarme perde duvar veya simetrik olarak kolon mantosu yapılması gerekmektedir.

betonarme-mantolama