Mevcut yapılarda edn sık karşılaşılan yetersizliklerin başında düşük beton basınç dayanımı ve yetersiz sargı donatısı gelmeketedir. Bu sorunlar özellikle yüksek eksenel gerilmelere maruz düşey taşıyıcı elemanların dayanım ve süneklik özellikleri olumsuz etkilemekte, bunun sonucunda, elemanların neri yutma kapasiteleri öngörülenin oldukça atında olmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla, betonarme elemanların lif takviyeli polimer (FRP) kompozitler kullanılarak güçlendirilir.

CRFP-Uygulamaları